Documents

1. JUAAN Constitution Download

जापानिज युनिभर्सिटिज एलुम्नाई एसोसियसन नेपालको विधान

2. JUAAN_Annual_Bulletin_2021 Download

JUAAN को वार्षिक बुलेटिन २०२१

3. Policies and Plans of 13th EC, 2021-23 Download

१३ औँ कार्यकारी समितिको नीति र योजनाहरू (सन् २०२१-२३)